miércoles, 3 de julio de 2013

Una nova web sobre el romànic català


Si busquem el que queda de l’època romànica a Catalunya el que sempre trobarem seran restes d’esglésies diferents graus de conservació i castells romànics quasi bé inexistents, molt derruïts o bé molt reformats. Això es degut a diferents factors, com es el temps, la climatologia, i sobretot la falta de cura de molts monuments i jaciments per culpa de la manca de fons econòmics per la seva conservació. Altres restes simplement han estat malmeses pel gamberrisme i la falta de protecció o be simplement han estat oblidats per part dels ajuntaments dels municipis on pertanyen.
Però aquests monuments medievals són sempre coneguts i estudiats pels professionals i tinguts en compte amb catalogacions més o menys acurades.
En quant al gran públic aficionat, molts d’aquests monuments tan antics passen desapercebuts i resten oblidats per a la majoria d’ells  ad aeternum. Aquesta es una falta important que va en detriment del coneixement del nostre patrimoni per part de la gran majoria. Però ara això podrà tenir remei gràcies a la nova web creada a instàncies del programa de restauració, millora i difusió “Romànic Obert”, depenent i creat en col·laboració per  l’Obra Social de “La Caixa” i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, conveni que es va firmar l’any 2009 per la cura i difusió del nostre romànic.
La nova web, que va aparèixer a finals de juny passat, ve repleta de informació, catalogació del nostre patrimoni, rutes romàniques pels caps de setmana, zones de vídeo i fotos, noticies, etc. És una excel·lent iniciativa perquè tothom conegui el nostre valuosa riquesa romànica i es faci una idea de com va ser una de les èpoques més emblemàtiques de la nostra història, ja que en ella es va marcar un abans i un després, tant en el àmbit d’estil arquitectònic, com és el que podríem denominar romànic català amb característiques pròpies, com en l’àmbit religiós i social. Els temps primerencs del  romànic, (època arquitectònica que va des de principis del segle XI fins a principis del XIII) és una època, recordem-ho, on apareixen els grans canvis socials que de duran a terme el naixement del que després seria conegut com a feudalisme i que marcarien el camí a seguir fins a arribar a la Catalunya actual i moderna.
Desitjo que tan vosaltres com els vostres fills gaudiu d’aquesta magnifica iniciativa i pugueu treure el màxim de partit de una esplèndida i rigorosa web.

Aquesta es la direcció que deveu clicar per accedir-hi:
Web Romànic Obert